Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności Klientów serwisu, zdefiniowanych jako Pracownicy w Regulaminie Serwisu Openbenefit.pl oraz osób korzystających z usługi „newsletter” w serwisie Openbenefit.pl, w dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, Firma Bonus Systems Polska S.A. opracowała politykę ochrony prywatności osób korzystających z usług jej serwisu Openbenefit.pl („Serwis”):

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-460), ul. Górczewska 124, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136922, NIP 522 26 55 307, o kapitale akcyjnym w wysokości 8 617 380 złotych, w pełni opłaconym.

2. Dane osobowe Klientów oraz osób, które korzystają z usługi „newsletter” są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. Zbiory danych osobowych Klientów oraz osób, które korzystają z usługi „newsletter” zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i są wpisane do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych. Informacje o zbiorach są dostępne na stronie http://egiodo.giodo.gov.pl .

4. Przy Rejestracji osoba, która zakłada Konto w serwisie Openbenefit.pl i staje się jego Użytkownikiem wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego (w przypadku gdy chce otrzymywać sms z Kuponem na podany numer telefonu komórkowego), daty urodzenia (w przypadku gdy chce otrzymywać upominki od Serwisu w dniu urodzin), nazwy firmy (Pracodawcy), oraz numeru Karty Bonus+Visa lub numeru Rachunku Pakietu Banefitowego wraz z numerami, odpowiednio NIK lub NAP.  Dane wpisywane są w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie przez Użytkownika wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji zamówienia oraz komunikacji Użytkownika z serwisem Openbenefit.pl.

5. Dokonując zakupów w serwisie Openbenefit.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych : imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego (w przypadku gdy chce otrzymywać sms z Kuponem na podany numer telefonu komórkowego). Zgoda udzielana jest w celu realizacji zamówienia i komunikacji z serwisem Openbenefit.pl. Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Klientów podane w formularzu rejestracyjnym bądź w czasie obsługi procesu zakupu, są przetwarzane w celach marketingu towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela serwisu Openbenefit.pl - firmy Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-460), ul. Górczewska 124. Dodatkowo Klienci, jeżeli wyrazili zgodę mogą, otrzymywać drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji albo dokonywania zakupów adres e-mail, informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela serwisu Openbenefit.pl - firmy Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-460), ul. Górczewska 124.

6. Klienci a także osoby, które nie skorzystały z zakupów w serwisie Openbenefit.pl mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail bezpłatnego newslettera od Bonus Systems Polska S.A. Newsletter ten zawiera informacje handlowe dotyczące towarów lub usług własnych oraz partnerów właściciela serwisu Openbenefit.pl - firmy Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-460), ul. Górczewska 124.

7. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być wyrażona zarówno przy pierwszej Rejestracji i zakładaniu Konta, bądź poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu specjalnie do tego stworzonym. Dodatkowo zgoda taka może zostać udzielona w trakcie korzystania z serwisu, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim Koncie bądź przegląda serwis bez zalogowania.

8. Administrator danych osobowych zapewnia Klientom oraz osobom, które korzystają z usługi „newsletter”, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

9. Zmiany podanych danych osobowych Użytkownik możne dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do swojego Konta w serwisie Openbenefit.pl, edytując swój profil.

10. Klientowi oraz osobie, która korzysta z usługi „newsletter” przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu Rejestracji, utrzymania Konta, oraz komunikacji z serwisem Openbenefit.pl a także zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres kontakt@openbenefit.pl. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu Rejestracji, utrzymania Konta, oraz komunikacji z serwisem Openbenefit.pl a także zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest równoznaczne z rezygnacją z posiadania Konta w Serwisie Openbenefit.pl

11. Osoba, która udzieliła zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie wskazanym w niniejszej polityce prywatności może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@openbenefit.pl. Po odwołaniu zgody informacje handlowe i „newsletter” nie będą wysyłane.

12. Dane osobowe Klientów i osób korzystających z usługi „newsletter” mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

13. Na Stronach Serwisu, używane są pliki cookie. O sposobie wykorzystywania plików cookie przeczytaj tutaj.

14. Dane osobowe Klientów oraz osób, które korzystają z usługi „newsletter”, są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.